Informácia o realizácii projektu

2. november 2017

Informácia o realizácii projektu: "Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie"

K stiahnutiu