Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Šarišské Jastrabie

1. december 2016

Vďaka podpore z EÚ vo výške 83 994,75 eur bol v obci zrealizovaný projekt "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Šarišské Jastrabie"

K stiahnutiu