Voľba hlavného kontrolóra obce Šarišské Jastrabie

12. december 2016

Obecné zastupiteľstvo v Šarišskom Jastrabí uznesenim č. 11/2016/16 zo dňa 9.12.2016 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce a deň konania voľby určuje 18.2.2017

K stiahnutiu