Voľné pracovné miesta na našej škole

9. január 2017

 Voľné pracovné miesta v ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie s predpokladaným nástupom od 1. 2. 2017:

    - pedagogický asistent
    - sociálny pedagóg
    - školský špeciálny pedagóg 

K stiahnutiu