Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

20. jún 2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme od 15. 06. 2018 od 8.00 hodiny do odvolania

K stiahnutiu