XI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Jastrabí

6. december 2016

Obec Šarišské Jastrabie oznamuje, že dňa 9. decembra 2016 o 17:30 hod sa bude konať XI. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

K stiahnutiu