Obecný úrad

 

Administratívna pracovníčka Viera Sovičová
Ekonómka Jana Miženková
Údržbár Marián Havrila
Sociálne pracovníčky Mgr. Marcela Filičková, 
Adriana Stašenková,
Mgr. Martina Šenitková

 Od 1. júla 2012 funguje v obci Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach. Cieľom programu je zlepšiť životnú situáciu a integrovať sociálne vylúčenú komunitu s ohľadom na jej potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci, integrovať cieľovú skupinu obyvateľstva na trh práce, predchádzať vzniku krízových situácií v rodine, pomáhať pri získavaní alebo obnovovaní pracovných návykov, zlepšenie osobnej hygieny a zdravotného stavu a iné.