Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Triedený zber komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie"

Dátum zverejnenia:
21. 3. 2018
Poradové číslo:
12
Cena bez DPH:
149 977,99 € 
Typ zákazky:
zákazka s nízkou hodonotou (§ 117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
3. 4. 2018 
Termín dodania:
 
Kód CPV:
 

Kontakt

Ľubomír Rešetár
Tel.:

Dokumenty