Verejné obstarávanie

Externé riadenie projektu - Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie

Dátum zverejnenia:
10. 3. 2017
Poradové číslo:
1
Cena bez DPH:
 
Typ zákazky:
zákazka s nízkou hodonotou (§ 117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
10. 3. 2017 
Termín dodania:
20. 3. 2017 
Kód CPV:
 

Kontakt

Ľubomír Rešetár
Tel.:

Dokumenty