Verejné obstarávanie


  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 20. 6. 2016 Vypracovanie PD pre stavebné dielo: ČOV obce Šarišské Jastrabie  20160620    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 22. 8. 2016 Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné dielo: Komunitné centrum obce Šarišské Jastrabie  20160822    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 10. 3. 2017 Externé riadenie projektu - Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 3. 5. 2017 Hydrogeologický prieskum zdroja pitnej vody pre rómsku osadu v ŠJ   8 690,43 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 16. 6. 2017 Externá realizácia VO pre aktivitu B - Sanačné práce na nelegálnej skládke   3/2    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 16. 6. 2017 Externá realizácia VO pre aktivitu A - Sanačné práce na nelegálnej skládke   3/1    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 16. 8. 2017 Nákup veľkokapacitných zberných nádob  4 400,00 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 16. 8. 2017 Dodávka stavebných prác na vybudovanie 3 kontajnerových stojísk  17 187,44 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 16. 8. 2017 Sanačné práce na nelegálnej skládke  47 857,33 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 25. 8. 2017 Sanačné práce na nelegálnej skládke-predĺženie lehoty na predkladanie ponúk  47 857,33 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 18. 9. 2017 Výzva na vypracovanie cenovej ponuky - Publicita a informovanosť projektu "Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie"    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 17. 10. 2017 Výzva na predloženie ponuky "SLUŽBY" Školenia MOPS v obci Šarišské Jastrabie pre projekt Miestna občianska poriadková služba v obci Šarišské Jastrabie  2 040,00 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 24. 1. 2018 Výzva na predloženie cenovej ponuky - voda pre rómov  10    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 20. 3. 2018 Výzva na predloženie cenovej ponuky "Stavebné práce - voda pre rómov"  11  75 601,80 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 21. 3. 2018 Výzva na predloženie cenovej ponuky "Triedený zber komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie"  12  149 977,99 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117)