Verejné obstarávanie


  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 20. 6. 2016 Vypracovanie PD pre stavebné dielo: ČOV obce Šarišské Jastrabie  20160620    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 22. 8. 2016 Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné dielo: Komunitné centrum obce Šarišské Jastrabie  20160822    zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 3. 5. 2017 Hydrogeologický prieskum zdroja pitnej vody pre rómsku osadu v ŠJ  8 690,43 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117) 
Detail 16. 8. 2017 Sanačné práce na nelegálnej skládke  47 857,33 €  zákazka s nízkou hodonotou (§ 117)