Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 07/2018/EEA Zmluva Dodávateľská 12. 3. 2018 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP - triedený zber komunálnych odpadov Environmentálna energetická agentúra, n.o. 45737606  900,00 EUR 
Detail 5032018 Objednávka vyšlá 5. 3. 2018 Vypracovanie monitorovacej správy RamontBuilding, s.r.o. 44 873 905  300,00 EUR 
Detail D02_SEP-IMRK2-2017-001228 Zmluva Dodávateľská 27. 2. 2018 Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu... Ministerstvo vnútra SR 00151866  83 500,57 EUR 
Detail 20022018 Zmluva Dodávateľská 26. 2. 2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné dielo: Triedený zber komunálnych odpadov v... Ing, Vladislav Slosarčik - ARTUM 33069123  4 100,00 EUR 
Detail 26022018 Objednávka vyšlá 26. 2. 2018 Objednávka vystúpenia Mgr. art. Veronika Šoltysová Rabadová 50661388  1 430,00 EUR 
Detail ZM_SEP-IMRK2-2018-001375 Zmluva Dodávateľská 22. 2. 2018 Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí Ministerstvo vnútra SR 00151866  110 607,80 EUR 
Detail 21022018 Zmluva Dodávateľská 21. 2. 2018 Verejné obstaranie dodávateľa - Výstavba novej telocvične v ZŠ Šarišské Jastrabie KASPA SLOVAKIA s.r.o. 47910623  3 700,00 EUR 
Detail 19022017 Zmluva Dodávateľská 21. 2. 2018 Manažment verejného obstarávania v rámci operačného programu "Kvalita životného prostredia" ProWire s.r.o. 50510827  1 500,00 EUR 
Detail 01/2018 Zmluva Dodávateľská 20. 2. 2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Výstavba Hasičskej zbrojnice Šarišské... Ing. Jolana Lengyelová 17236312  8 500,00 EUR 
Detail 15022018 Objednávka vyšlá 15. 2. 2018 Výroba samolepiek Miroslav Berežný TLAČIAREŇ MB 37654403  20,40 EUR 
Detail USVRK-OIP-2018/000768 - 008 Zmluva Dodávateľská 13. 2. 2018 Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail 13022018 Objednávka vyšlá 13. 2. 2018 Verejné obstarávanie INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  1 200,00 EUR 
Detail 12022018 Objednávka vyšlá 12. 2. 2018 Objednávka vystúpenia Občianske združenie - Akadémia muzika 42391881  450,00 EUR 
Detail 6022018 Objednávka vyšlá 6. 2. 2018 Verejné obstarávanie Maiana Consulting, s.r.o. 46827285  876,00 EUR 
Detail 28122017 Zmluva Dodávateľská 30. 1. 2018 Poskytnutie dotácie z MV SR na "Rekonštrukciu miestnej komunikácie v rómskej osade, Šarišské... Ministerstvo vnútra SR 00151866  7 000,00 EUR 
Detail 122017 Faktúra došlá 19. 1. 2018 Faktúry došlé za december 2017 Dodávatelia   104 937,78 EUR 
Detail 06122017 Zmluva Dodávateľská 9. 1. 2018 Kúpna zmluva - biela technika, elektronika - Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912  8 875,00 EUR 
Detail 06122017 Zmluva Dodávateľská 9. 1. 2018 Kúpna zmluva - interiérové vybavenie - Komunitné centrum - Śarišské Jastrabie Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912  17 980,00 EUR 
Detail 06122017 Zmluva Dodávateľská 9. 1. 2018 Kúpna zmluva - výpočtová technika - Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912  1 200,00 EUR 
Detail 22122017 Zmluva Dodávateľská 9. 1. 2018 Zmluva o poskytovaní služieb - externý projektový manažér - Komunitné centrum - Šarišské... Energia plus s.r.o. 46762990  5 040,00 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia