Dodatok č. 1

Typ: Dodávateľská
Číslo:
Predmet : Zmena predmetu podpory NFP 
Partner: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Dátum zverejnenia: 14. 11. 2017 
Dátum účinnosti: 15. 11. 2017 
Deň podpisu: 13. 11. 2017 
Platnosť od:  
Platnosť do:  

Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o poskytnutí NFP - Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie