Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 0080956717 Faktúra došlá 18. 2. 2011 Telekomunikačné služby ORANGE Slovensko, a.s. 35697270  77,68 EUR 
Detail 0080956717 Faktúra došlá 25. 3. 2011 Telekomunikačné služby ORANGE Slovensko, a.s. 35697270  73,78 EUR 
Detail 0080956717 Faktúra došlá 29. 4. 2011 Telekomunikačné výdavky ORANGE Slovensko, a.s. 35697270  66,16 EUR 
Detail 01-09-2014 Zmluva Dodávateľská 11. 9. 2014 Protipovodňová ochrana potoka Vesné v obci Šarišské Jastrabie - stavebný dozor imvia - ENGINEERING, s.r.o. 45248681  23 040,00 EUR 
Detail 01/2015 Zmluva Dodávateľská 15. 12. 2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Šarišské Jastrabie Telovýchovná jednota - Minčol Šarišské Jastrabie 42237467  3 500,00 EUR 
Detail 01/2016 Zmluva Odberateľská 18. 12. 2015 Činnosť DHZ Dobrovoľný hasičský zbor 00177474  1 500,00 EUR 
Detail 01/2018 Zmluva Dodávateľská 20. 2. 2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Výstavba Hasičskej zbrojnice Šarišské... Ing. Jolana Lengyelová 17236312  8 500,00 EUR 
Detail 01022011 Zmluva Dodávateľská 17. 2. 2011 Obecné nájomné byty /5.BJ/ - nadstavba budovy MŠ STTOPA, s.r.o. 36832839  249 800,00 EUR 
Detail 01022011 Zmluva Dodávateľská 4. 2. 2011 Rekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ s MŠ Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn 35399244  167 800,48 EUR 
Detail 01022017 Zmluva Dodávateľská 1. 3. 2017 Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti Energia plus s.r.o. 46762990  2 400,00 EUR 
Detail 01032011 Objednávka vyšlá 7. 3. 2011 Kultúrne vystúpenie Ľudová hudba Železiar   400,00 EUR 
Detail 01062017 Zmluva Dodávateľská 6. 6. 2017 Zmluva o dielo: "Hydrogeologický prieskum zdroja pitnej vody pre rómsku osadu v Šarišskom... GEOTRANS Prešov, s.r.o. 44159901  9 953,15 EUR 
Detail 0111001035 Faktúra došlá 6. 1. 2011 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER 31396674  912,00 EUR 
Detail 0111028554 Faktúra došlá 11. 3. 2011 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER 31396674  836,00 EUR 
Detail 0112024455 Faktúra došlá 9. 3. 2012 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER 31396674  1 003,00 EUR 
Detail 012012 Faktúra došlá 6. 2. 2012 FA došlé za január 2012 Dodávatelia   22 288,18 EUR 
Detail 012013 Faktúra došlá 18. 2. 2013 Faktúry došlé za január 2013 Dodávatelia   8 948,08 EUR 
Detail 012014 Faktúra došlá 18. 2. 2014 Došlé faktúry Dodávatelia   11 635,66 EUR 
Detail 012015 Faktúra došlá 17. 2. 2015 Faktúry došlé za január 2015 Dodávatelia   7 706,37 EUR 
Detail 012016 Faktúra došlá 17. 2. 2016 Faktúry došlé za január 2016 Dodávatelia   101 645,04 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia