Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 15022011 Zmluva Dodávateľská 24. 2. 2011 Prevádzkovanie obecného kompostoviska Ekos, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475   
Detail 2011085 Zmluva Dodávateľská 17. 1. 2011 Predaj licencie a update, poskytovanie programových služieb. BrIS s.r.o. 44401990   
Detail 01022011 Zmluva Dodávateľská 17. 2. 2011 Obecné nájomné byty /5.BJ/ - nadstavba budovy MŠ STTOPA, s.r.o. 36832839  249 800,00 EUR 
Detail 1/2011 Zmluva Dodávateľská 18. 2. 2011 Činnosť stavebného dozora CAPANNA, s.r.o. 43943349  3 120,00 EUR 
Detail 01022011 Zmluva Dodávateľská 4. 2. 2011 Rekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ s MŠ Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn 35399244  167 800,48 EUR 
Detail 4911.1070003PKO Zmluva Dodávateľská 2. 6. 2011 Realizácia stavby: "Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie" - práce. EUROVIA SK, a.s. 31651518  384 723,07 EUR 
Detail 07/2011 Zmluva Dodávateľská 4. 5. 2011 "Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie" - implementácia projektu. Eurobau-JM spol. s.r.o. 36508225  9 585,60 EUR 
Detail 710/556/2011 Zmluva Odberateľská 19. 8. 2011 Záložná zmluva Štátny fond rozvoja bývania 31749542  200 277,30 EUR 
Detail 9104564661 Zmluva Dodávateľská 13. 3. 2012 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail ZoD 48/2011-03 Zmluva Dodávateľská 15. 3. 2012 Zmluva o dielo Inžinierske stavby, a.s. 31651402  1 181 969,00 EUR 
Detail 235/339/12P Zmluva Dodávateľská 13. 4. 2012 Dodávka pitnej vody verejným vodovodom - Obecné nájomné byty Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail 15052012 Zmluva Dodávateľská 15. 5. 2012 Kúpna zmluva Jana Miženková 7558019469  1,00 EUR 
Detail Dodatok č. 2 Zmluva Dodávateľská 25. 6. 2012 Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie - práce EUROVIA SK, a.s. 31651518   
Detail 1382012-IZ-5.0V Zmluva Dodávateľská 25. 6. 2012 Zmluva o spolupráci - Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail 4909.2070026FNO Zmluva Dodávateľská 10. 8. 2012 Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie - II. etapa EUROVIA SK, a.s. 31651518  109 044,00 EUR 
Detail 94262-2012 Zmluva Dodávateľská 26. 9. 2012 Úverová zmluva Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  100 000,00 EUR 
Detail 94262-2012 Zmluva Dodávateľská 26. 9. 2012 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420   
Detail č. 1 Zmluva Dodávateľská 8. 3. 2011 Úprava predmetu zmluvy následovne: VO na stavebné práce a VO na stavebný dozor ICTUS s.r.o. 36693707   
Detail 710/556/2011 Zmluva Dodávateľská 2. 11. 2012 Záložná zmluva Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail 1080/2012/UZ Zmluva Dodávateľská 21. 11. 2012 Zmluva o kontokorentnom úvere Všeobecná úverová banka 31320155  20 000,00 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia