Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 710/556/2011 Zmluva Dodávateľská 2. 11. 2012 Záložná zmluva Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail 092012 Faktúra došlá 12. 10. 2012 FA došlé za september 2012 Dodávatelia   114 791,40 EUR 
Detail 94262-2012 Zmluva Dodávateľská 26. 9. 2012 Úverová zmluva Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  100 000,00 EUR 
Detail 94262-2012 Zmluva Dodávateľská 26. 9. 2012 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420   
Detail 082012 Faktúra došlá 7. 9. 2012 FA došlé za august 2012 Dodávatelia   5 739,98 EUR 
Detail 4909.2070026FNO Zmluva Dodávateľská 10. 8. 2012 Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie - II. etapa EUROVIA SK, a.s. 31651518  109 044,00 EUR 
Detail 072012 Faktúra došlá 10. 8. 2012 FA došlé za júl 2012 Dodávatelia   285 808,27 EUR 
Detail 062012 Faktúra došlá 9. 7. 2012 FA došlé za jún 2012 Dodávatelia   7 909,46 EUR 
Detail Dodatok č. 2 Zmluva Dodávateľská 25. 6. 2012 Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie - práce EUROVIA SK, a.s. 31651518   
Detail 1382012-IZ-5.0V Zmluva Dodávateľská 25. 6. 2012 Zmluva o spolupráci - Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail 052012 Faktúra došlá 8. 6. 2012 FA došlé za máj 2012 Dodávatelia   12 597,39 EUR 
Detail 15052012 Zmluva Dodávateľská 15. 5. 2012 Kúpna zmluva Jana Miženková 7558019469  1,00 EUR 
Detail 042012 Faktúra došlá 7. 5. 2012 Faktúry došlé za apríl 2012 Dodávatelia   12 998,18 EUR 
Detail 235/339/12P Zmluva Dodávateľská 13. 4. 2012 Dodávka pitnej vody verejným vodovodom - Obecné nájomné byty Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail 032012 Faktúra došlá 9. 4. 2012 FA došlé za marec 2012 Dodávatelia   33 457,33 EUR 
Detail ZoD 48/2011-03 Zmluva Dodávateľská 15. 3. 2012 Zmluva o dielo Inžinierske stavby, a.s. 31651402  1 181 969,00 EUR 
Detail 2012007 Faktúra došlá 15. 3. 2012 Protipovodňová ochrana - stavebné práce SLOVDACH, s.r.o. 36465330  9 064,33 EUR 
Detail 9104564661 Zmluva Dodávateľská 13. 3. 2012 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail 0112024455 Faktúra došlá 9. 3. 2012 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER 31396674  1 003,00 EUR 
Detail 022012 Faktúra došlá 9. 3. 2012 FA došlé za február 2012 Dodávatelia   31 037,25 EUR 
Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia