Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 6062018 Objednávka vyšlá 6. 6. 2018 Objednávka obuvi pre DHZO Šarišské Jastrabie ROTA plus s.r.o. 47198605  0,00  
Detail 24052018 Zmluva Dodávateľská 25. 5. 2018 Kúpna zmluva Michal Balušinský   41,00 EUR 
Detail 042018 Faktúra došlá 23. 5. 2018 Faktúry došlé za apríl 2018 Dodávatelia   16 036,92 EUR 
Detail 15052018MP Zmluva Dodávateľská 16. 5. 2018 Zmluva o dielo - 3 ks modulových konštrukcií RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o. 43850065  21 120,00 EUR 
Detail 141/2018 Zmluva Dodávateľská 15. 5. 2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru Ing. Michal Jeleňák 50166832  700,00 EUR 
Detail 10052018 Objednávka vyšlá 10. 5. 2018 Objednávka výkonu stavebného dozora Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  1 188,00 EUR 
Detail ZO/2018A9154-1 Zmluva Dodávateľská 2. 5. 2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov... osobnyudaj.sk. s.r.o. 50528041  42,00 EUR 
Detail 1 Zmluva Dodávateľská 24. 4. 2018 Aktualizovanie Predmetu zmluvy o autorský dozor, Času plnenia o autorský dozor,Ceny projektu,... Ing. Richard Soporský 30652952  2 400,00 EUR 
Detail 032018 Faktúra došlá 23. 4. 2018 Faktúry došlé za marec 2018
Dodávatelia   18 311,37 EUR 
Detail 1 Zmluva Dodávateľská 13. 4. 2018 Dodatok k zmluve o dielo "Stavebné práce - voda pre rómov" ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536   
Detail 11042018 Zmluva Dodávateľská 12. 4. 2018 Kúpna zmluva Ivan Bobalik a manželka Mária   63,00 EUR 
Detail 12040218 Zmluva Dodávateľská 12. 4. 2018 Zmluva o dielo "Stavebné práce - voda pre rómov" ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536  86 052,23 EUR 
Detail 22018 Zmluva Dodávateľská 3. 4. 2018 Zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v rómskej osade Šarišské... CBR s.r.o. 45562776  17 912,64 EUR 
Detail 32018 Zmluva Dodávateľská 3. 4. 2018 Zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie č. 10 a) v obci Šarišské... CBR s.r.o. 45562776  11 070,60 EUR 
Detail 2232018 Zmluva Dodávateľská 23. 3. 2018 Kúpna zmluva Michal Firment a manželka Helena Firmentová, rod. Kopčíková   1,56 EUR 
Detail 022018 Faktúra došlá 19. 3. 2018 Faktúry došlé za február 2018 Dodávatelia   24 259,30 EUR 
Detail 1 Zmluva Dodávateľská 19. 3. 2018 Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail 07/2018/EEA Zmluva Dodávateľská 12. 3. 2018 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP - triedený zber komunálnych odpadov Environmentálna energetická agentúra, n.o. 45737606  900,00 EUR 
Detail 14062017 Zmluva Dodávateľská 8. 3. 2018 Podlahy v ZŠ Šarišské Jastrabie Progeospol s.r.o. 36720275  65 018,48 EUR 
Detail 5032018 Objednávka vyšlá 5. 3. 2018 Vypracovanie monitorovacej správy RamontBuilding, s.r.o. 44 873 905  300,00 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia