Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 1 Zmluva Dodávateľská 24. 4. 2018 Aktualizovanie Predmetu zmluvy o autorský dozor, Času plnenia o autorský dozor,Ceny projektu,... Ing. Richard Soporský 30652952  2 400,00 EUR 
Detail 032018 Faktúra došlá 23. 4. 2018 Faktúry došlé za marec 2018
Dodávatelia   18 311,37 EUR 
Detail 1 Zmluva Dodávateľská 13. 4. 2018 Dodatok k zmluve o dielo "Stavebné práce - voda pre rómov" ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536   
Detail 11042018 Zmluva Dodávateľská 12. 4. 2018 Kúpna zmluva Ivan Bobalik a manželka Mária   63,00 EUR 
Detail 12040218 Zmluva Dodávateľská 12. 4. 2018 Zmluva o dielo "Stavebné práce - voda pre rómov" ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536  86 052,23 EUR 
Detail 22018 Zmluva Dodávateľská 3. 4. 2018 Zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v rómskej osade Šarišské... CBR s.r.o. 45562776  17 912,64 EUR 
Detail 32018 Zmluva Dodávateľská 3. 4. 2018 Zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie č. 10 a) v obci Šarišské... CBR s.r.o. 45562776  11 070,60 EUR 
Detail 2232018 Zmluva Dodávateľská 23. 3. 2018 Kúpna zmluva Michal Firment a manželka Helena Firmentová, rod. Kopčíková   1,56 EUR 
Detail 022018 Faktúra došlá 19. 3. 2018 Faktúry došlé za február 2018 Dodávatelia   24 259,30 EUR 
Detail 1 Zmluva Dodávateľská 19. 3. 2018 Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail 07/2018/EEA Zmluva Dodávateľská 12. 3. 2018 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP - triedený zber komunálnych odpadov Environmentálna energetická agentúra, n.o. 45737606  900,00 EUR 
Detail 14062017 Zmluva Dodávateľská 8. 3. 2018 Podlahy v ZŠ Šarišské Jastrabie Progeospol s.r.o. 36720275  65 018,48 EUR 
Detail 5032018 Objednávka vyšlá 5. 3. 2018 Vypracovanie monitorovacej správy RamontBuilding, s.r.o. 44 873 905  300,00 EUR 
Detail D02_SEP-IMRK2-2017-001228 Zmluva Dodávateľská 27. 2. 2018 Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu... Ministerstvo vnútra SR 00151866  83 500,57 EUR 
Detail 20022018 Zmluva Dodávateľská 26. 2. 2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné dielo: Triedený zber komunálnych odpadov v... Ing, Vladislav Slosarčik - ARTUM 33069123  4 100,00 EUR 
Detail 26022018 Objednávka vyšlá 26. 2. 2018 Objednávka vystúpenia Mgr. art. Veronika Šoltysová Rabadová 50661388  1 430,00 EUR 
Detail 25022018 Zmluva Odberateľská 26. 2. 2018 Nájomná zmluva Maiana Consulting, s.r.o. 46827285  200,00 EUR 
Detail ZM_SEP-IMRK2-2018-001375 Zmluva Dodávateľská 22. 2. 2018 Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí Ministerstvo vnútra SR 00151866  110 607,80 EUR 
Detail 21022018 Zmluva Dodávateľská 21. 2. 2018 Verejné obstaranie dodávateľa - Výstavba novej telocvične v ZŠ Šarišské Jastrabie KASPA SLOVAKIA s.r.o. 47910623  3 700,00 EUR 
Detail 19022017 Zmluva Dodávateľská 21. 2. 2018 Manažment verejného obstarávania v rámci operačného programu "Kvalita životného prostredia" ProWire s.r.o. 50510827  1 500,00 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia