Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 13102017 Objednávka vyšlá 13. 10. 2017 Objednávka stožiarov na vlajky Jozef Repka 37169726  887,00 EUR 
Detail 6102017 Zmluva Dodávateľská 11. 10. 2017 Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Šarišské Jastrabie ELIMAR s.r.o. 47679409  55 640,00 EUR 
Detail 6102017 Zmluva Dodávateľská 11. 10. 2017 Stavebné práce na vybudovanie 3 kontajnerových stojísk ELIMAR s.r.o. 47679409  20 094,61 EUR 
Detail 10102017 Objednávka vyšlá 10. 10. 2017 Objednávka veľkokapacitných kontajnerov MSM - Pack, s.r.o. 36496669  4 860,00 EUR 
Detail 4102017 Objednávka vyšlá 4. 10. 2017 Vystúpenie - vianočný program Europolis collegium, o. z. 422 378 91  1 000,00 EUR 
Detail 02102017 Zmluva Dodávateľská 2. 10. 2017 Kúpna zmluva Vladimír Tkáč   371,00 EUR 
Detail 25092017 Zmluva Dodávateľská 25. 9. 2017 Externý projektový manažment pre projekt: "Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí" Ing. Igor Firment 34919627  2 900,00 EUR 
Detail 08/2017 Faktúra došlá 22. 9. 2017 Faktúry došlé za august 2017 Dodávatelia   20 594,99 EUR 
Detail 20092017 Objednávka vyšlá 20. 9. 2017 Sklo float - kalené Ján Hudák   95,00 EUR 
Detail 23082017 Objednávka vyšlá 23. 8. 2017 Záchranárska technika - DHZ Homegym s.r.o.   690,37 EUR 
Detail ZM_SEP-IMRK2-2017-001228 Zmluva Dodávateľská 22. 8. 2017 Zmluva o poskytnutí NFP - Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber... Ministerstvo vnútra SR 00151866  83 500,57 EUR 
Detail 07/2017 Faktúra došlá 21. 8. 2017 Faktúry došlé za júl 2017 Dodávatelia   38 673,83 EUR 
Detail 1 Zmluva Dodávateľská 14. 8. 2017 Zmena sídla a štatutárneho orgánu Maiana Consulting, s.r.o. 46827285   
Detail 480/2017/OK Zmluva Dodávateľská 9. 8. 2017 Kultúrne leto pod Minčolom 2017 Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 000,00 EUR 
Detail 2082017 Objednávka vyšlá 2. 8. 2017 Príslušenstvo vzduchového kompresora ZAHAS, spol. s r.o. 60775840  605,00 EUR 
Detail 1082017 Objednávka vyšlá 1. 8. 2017 Vzduchový kompresor MCH-6/ET ZAHAS, spol. s r.o. 60775840  1 738,77 EUR 
Detail 26072017 Objednávka vyšlá 26. 7. 2017 Revízia OOPP PM DELTA Pavol Turoci 37465775   
Detail 126/POD-65/17 Zmluva Dodávateľská 20. 7. 2017 Program obnovy dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  5 000,00 EUR 
Detail 11072017 Objednávka vyšlá 11. 7. 2017 Inžinierska činnosť Ing. Igor Firment 34919627  350,00 EUR 
Detail 07072017 Zmluva Dodávateľská 7. 7. 2017 Kúpna zmluva Peter Cvanciger a manželka Mária   81,00 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia