Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 01062017 Zmluva Dodávateľská 6. 6. 2017 Zmluva o dielo: "Hydrogeologický prieskum zdroja pitnej vody pre rómsku osadu v Šarišskom... GEOTRANS Prešov, s.r.o. 44159901  9 953,15 EUR 
Detail 12052017 Zmluva Dodávateľská 5. 6. 2017 Zmluva o dielo - zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie ku škole, k... CBR s.r.o. 45562776  24 898,25 EUR 
Detail USVRK-OIP-2017/000582-001 Zmluva Dodávateľská 5. 6. 2017 Zmluva o spolupráci Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail 30052017 Objednávka vyšlá 30. 5. 2017 Vypracovanie novej vnútornej smernice VO INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  66,00 EUR 
Detail 23032017 Zmluva Dodávateľská 29. 5. 2017 Zmluva o poskytovaní služieb - Externé riadenie projektu "Sanačné práce na nelegálnej... Maiana Consulting, s.r.o. 46827285  1 500,00 EUR 
Detail 19052017 Zmluva Dodávateľská 19. 5. 2017 Zmluva o dielo - Work-outové ihrisko v obci Šarišské Jastrabie Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  6 576,00 EUR 
Detail 15052017 Objednávka vyšlá 15. 5. 2017 Spracovanie žiadosti Podpora rozvoja športu na rok 2017 Ing. Sylvia Slavkovská 44035934  250,00 EUR 
Detail 042017 Faktúra došlá 11. 5. 2017 Faktúry došlé za apríl 2017 Dodávatelia   8 929,19 EUR 
Detail 032017 Faktúra došlá 21. 4. 2017 Faktúry došlé za marec 2017 Dodávatelia   11 114,28 EUR 
Detail 06042017 Zmluva Odberateľská 6. 4. 2017 Darovacia zmluva Darcovia    
Detail 4042017 Objednávka vyšlá 4. 4. 2017 Vypracovanie projektu Geotrans, s.r.o. 441 599 01  150,00 EUR 
Detail 23032017 Zmluva Dodávateľská 28. 3. 2017 Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o NFP zo štrukturálnych fondov Východoslovenský región n.o. 42092248  360,00 EUR 
Detail 21032017 Objednávka vyšlá 21. 3. 2017 Objednávka nožnicových stanov Patrik Chovanec 48087254  540,00 EUR 
Detail 20032017 Objednávka vyšlá 20. 3. 2017 Objednávka vystúpenia. Nebeská muzika, o.z. 420 714 53  600,00 EUR 
Detail 022017 Faktúra došlá 20. 3. 2017 Faktúry došlé za február 2017 Dodávatelia   7 895,99 EUR 
Detail 20022017 Zmluva Dodávateľská 20. 3. 2017 Zhotovenie stavebného diela: "Komunitné centrum Šarišské Jastrabie - ostatné objekty SO 03.1,... SLOVDACH, s.r.o. 36465330  29 800,22 EUR 
Detail 12032017 Zmluva Dodávateľská 14. 3. 2017 Kúpna zmluva Jozef Balušinský   579,00 EUR 
Detail 9032017 Objednávka vyšlá 9. 3. 2017 Objednávka vystúpenia Občianske združenie Folklór pre všetkých 50642430  760,00 EUR 
Detail 31012017 Zmluva Dodávateľská 1. 3. 2017 Darovacia zmluva Miroslav Kopčík    
Detail 01022017 Zmluva Dodávateľská 1. 3. 2017 Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti Energia plus s.r.o. 46762990  2 400,00 EUR 
Predošlá  | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  Ďalšia